1 toode ostukorvis hinnaga - 3 €

Ameerika metsad

Kalle Karoles, Hendrik Relve

Raamat on järg möödunud aastal ilmuma hakanud maailma metsade sarjale. Esimene raamat oli pühendatud Euroopa ja Aasia metsadele, käesolev võtab vaatluse alla Ameerika metsad. Siinse raamatu esimene osa käsitleb Põhja- ja Kesk-Ameerika metsi, teine osa Lõuna-Ameerika metsi.
Ülesehituselt järgib raamat samu põhimõtteid nagu „Euroopa ja Aasia metsad”. Alustatakse olulisemate ökoloogiliste vööndite ülevaatega, kirjeldatakse looduslikke olusid, metsi ja nimetatakse peamisi metsapuude liike. Seejärel võetakse vaatluse alla kummagi mandri riikide metsandus. Tihti tehakse seda üldistatuna, tuues välja ajaloolisi ja regionaalseid erijooni. Nii Põhja- kui ka Lõuna-Ameerika metsade käsitlus lõppeb isiklike muljete jagamisega retkedelt sealsetesse metsadesse.
Olulisemate terminite osas väärib märkimist „ökoloogiline vöönd”. Eelmises raamatus oli selle asemel kasutusel termin „ökoloogiline piirkond”. Pärast konsulteerimist Tartu ülikooli professori ja ökoloogi Meelis Pärteli ning teiste erialateadlastega on nüüd kasutusele võetud sobivam eestikeelne termin. Maailma metsade ja metsanduse kohta pole seni eesti keeles ilmunud ühtegi ülevaatlikku raamatut. Käesoleva maailma metsade teine osa jätkab selle tühiku täitmist. Järgmisel aastal on kavas välja anda sarja kolmas ja viimane raamat.

Hendrik Relve

5 € Ostan

Telli postiga koju

3 € Ostan

Osta digiraamat