0 toodet ostukorvis, hind kokku - 0 €
 

Gorizontõ Estonii 2011

Formaat: 210×297 mm (A4 formaat)
Maht: 96 lk
Liimköide
4värvitrükk
Keel: vene
Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Koostaja: Toomas Tiivel

Gorizontõ Estonii on kord aastas ilmuv venekeelne almanahh, mida kirjastab MTÜ Loodusajakiri. Esimesed venekeelsele lugejale mõeldud loodusteemalised ajakirjad ilmusid 2003. aastal. Iga kord keskendutakse mingile kindlale teemale või piirkonnale, väga populaarsed olid Ida-Virumaa ja Setumaa kultuuriloo ning sellega tihedalt seotud loodusloo teemal ilmunud almanahhid.

Seekordne, järjekorras juba üheksas number on pühendatud Eesti Looduskaitsele ja selle 100. juubelile, mida möödunud aastal väljapaistvalt tähistati.

Artiklid on meie kodumaa unikaalsest loodusest, Eesti looduskaitse ja looduskaitsealade ajaloost ja hetkeseisust. Juttu on ka inimese probleemsetest ja ohtlikest tegudest, kui firmade ja poliitikute kitsad majanduslikud huvid prevaleerivad terve mõistuse ja teadlaste analüüsi üle. Meie globaliseeruvas ja unifitseeruvas maailmas adutakse järjest enam nii loodusliku kui ka kultuurilise mitmekesisuse säilitamise tähtsust. Teiste sõnadega seda, et meie jõud on mitmekesisuses. Paljude maade poliitilised, intellektuaalsed ja majandusliidrid on tähtsustanud loosungit „Mõtle globaalset, tegutse lokaalselt!”

2010. aastal tähistati Eestis kohaliku looduskaitse 100-aastast juubelit, kuna 14. augustil 1910 asutati Vaika looduskaitseala. Eesti esimene looduskaitseseadus võeti vastu aastal 1935. Praegune, arvult kuues looduskaitseseadus võeti vastu aastal 2004, kui Eesti sai Euroopa Liidu liikmeks.

Loodusrikkus on normaalselt toimiva looduse asendamatu eeldus, sest eluslooduses on kõik omavahel seotud. Kuid selleks, et tegutseda, peab teadma, selleks, et teada, peab uurima. Selle kogumiku autorid on kõik oma alade parimad asjatundjad ja MTÜ Loodusajakiri välja antavate populaarteaduslike ajakirjade – Eesti Loodus ja Horisont – püsivad autorid. Autoriteringi kuuluvad näiteks Urmas Tartes, Ivar Puura, Tarmo Soomere, Toomas Kukk, Helen Külvik, Teet Koitjärv jpt.

Igal aastal on almanahhi ilmumist toetanud Keskkonnauuringute Keskus, samuti on Eesti Haridus- ja Teadusministeerium saatnud almanahhi venekeelsetele koolidele sooviga muuta meie looduslugu lähedasemaks teises keeles lugejale.

3.50 € Ostan

Telli postiga koju

 
 Vene keeles…
Горизонты Эстонии 2011 – что это?
Перед вами сборник статей из журналов „Хорисонт” и „Эести лоодус”, издаваемых в Эстонии объединением „Журналы о природе”. Эти научно-популярные журналы посвящены науке, природе, географии, истории и культуре разных стран, в наш же сборник вошли статьи, целиком или главным образом ориентированные на Эстонию.