1 toode ostukorvis hinnaga - 3 €
 

Gorizontõ Estonii 2014/2015

Formaat: 210×297 mm (A4 formaat)
Maht: 97 lk
Liimköide
4värvitrükk
Keel: vene
Väljaandja: MTÜ Loodusajakiri
Koostaja: Toomas Tiivel

Gorizontõ Estonii on kord aastas ilmuv venekeelne almanahh, mida kirjastab MTÜ Loodusajakiri. Esimesed venekeelsele lugejale mõeldud loodusteemalised ajakirjad ilmusid 2003. aastal. Iga kord keskendutakse mingile kindlale teemale või piirkonnale, väga populaarsed olid Ida-Virumaa ja Setumaa kultuuriloo ning sellega tihedalt seotud loodusloo teemal ilmunud almanahhid.

Almanahhi 10. number, viimati ilmunu, on pühendatud Eestimaa saartele, täpsemalt Lääne-Eesti saartele, kus on säilinud paljuski traditsiooniline elulaad oma kombestiku, külaelu ja tavadega, aga kindlasti palju unikaalset ja puutumatut loodust.
Mitmetel saartel on ka rikkalik ajalugu, neil on pikka aega olnud püsiv inimasustus, sealt on üle käinud mitmed sõjad, aga samas on üles kasvanud ka mitmed põlvkonnad inimesi, kes on oma kodukandile kuulsust toonud.

Eestis on saari kokku üle 1500, neist suurusega üle poolteise ruutkilomeetri aga 27. Väikesaared vajavad tähelepanu ja kaitset. Loodusest järjest kaugeneva ühiskonna liikmetena ei oska me sageli käituda ümbritsevaga arvestavalt, see põhjustab loodusväärtuste kadu. Et seda ei juhtuks, on vaja kasutada saari säästvalt: nõnda püsivad sealsed maastikud, väikesed inimasulad, taime- ja loomaliikide kasvukohad ja elupaigad.
Almanahhis on kokku 21 artiklit meie saarte elusloodusest, geoloogiast, aga ka erinevatest aspektidest saarte ajaloos.
Millisena võiks näha meie saarte tulevikku? Geograaf Aado Keskpaik ja looduskaitsja Toomas Kokovkin pakuvad almanahhis oma stsenaariume.

Igal aastal on almanahhi ilmumist toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus, samuti on Eesti Haridus- ja Teadusministeerium saatnud almanahhi venekeelsetele koolidele sooviga muuta meie looduslugu lähedasemaks teises keeles lugejale.

3.50 € Ostan

Telli postiga koju

3 € Ostan

Osta digiajakiri

 
Vene keeles…
Горизонты Эстонии – что это?
Перед вами сборник статей из журналов „Хорисонт” и „Эести лоодус”, издаваемых в Эстонии объединением „Журналы о природе”. Эти научно-популярные журналы посвящены науке, природе, географии, истории и культуре разных стран, в наш же сборник вошли статьи, целиком или главным образом ориентированные на Эстонию.